Friday, 10 April 2020

Tải game Pattern [Google Drive] Full Crack cho PC

Pattern [Google Drive] Full Crack

Pattern PC

Pattern là game về câu chuyện về quá trình làm nghệ thuật. Bạn khám phá một thế giới vô tận được tạo ra theo thủ tục và khám phá những môi trường mới và những điều ngạc nhiên ở mọi nơi.


Download Pattern [Google Drive] Full Crack

System Requirement

Minimum

  • OS: Windows 8
  • Processor: 2.5 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Dedicated GPU
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 250 MB available space

Gameplay



Download



Google Drive | MEGA

Related Game

Comments