Thursday, 16 April 2020

Tải game Dragon Storm [Google Drive] Full Crack cho PC

Dragon Storm Full Crack Google Drive

Dragon Storm Full Crack

Người anh hùng chính ở trên một hòn đảo sa mạc, ở một nơi khó hiểu. Anh ấy không nhớ anh ấy quay lại đây và anh ấy là ai.

Khi trò chơi tiếp diễn, anh bắt đầu nhớ dần, thu thập ký ức thành các hạt, giống như một bức tranh khảm.

Nhưng cũng nhận thức được rằng hòn đảo không quá vắng người và anh không cô đơn ở đây.

Nhân vật chính có thể tìm ra anh ta là ai, tìm sự giúp đỡ ở đâu, làm thế nào để ra khỏi đây và làm thế nào để sống sót trong thời gian này.


Download Dragon Storm Full Crack Google Drive

Download Dragon Storm Full Crack Google Drive

System Requirement

Minimum:

  • OS: Windows 7/ 8/ 10
  • Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent processor
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: Direct X11 compliant video card with 512MB-RAM and 192 bit or 256 bit
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 1000 MB available space

Download
Google Drive

Related Game

Comments